Där ser man

 


Lovar du

add to experience *


Jo det är sant

Add to Real


marknaden
att göra sitt bästa(för all del)

$$$ Add to Art $$$


talar du till mig ?
Add to Experience


man kan ju inte göra annat

$$$$Add to Everything $$$$

 


Det är ingen som vet

$$$Add to Art$$


så går det(ev så kan det gå)

$

Living is easy here
(en demoversion av livet)

$23.00000 Add to possible Realities

 

 


Life
sitt inte lottlös

Add to HeArt


Easy does it

Add to Art