Lisa Jonassons
arbeten inkluderar textbaserad grafik, affischer, serier och teckningar. Ofta behandlar verken kopplingar och konflikter mellan den fysiska och psykiska världen. I hennes serier ordnas psykiska problem med fysiska operationer och fysiska problem med psykoterapi. Någon får ett nytt ansikte till bot för sina sociala problem, en annan går på vandring med en egotrippad guru för att förstå sig själv. Ett barn som vill lära sig knyta skorna uppmanas först lära sig tänka som ett skosnöre.

I de nya tuschteckningarna har Lisa Jonasson försökt skapa ett slags ordlösa, ramlösa serier. Motiven utvecklas åt alla håll, byter ständigt stil och riktning. Man kliver in i bilden genom någon igenkännbar detalj men luras snabbt vidare in i en kaotisk värld av förvridet kämpande kroppar, kusliga associationer och förvandlingar.