massma
ett galleri för samtidskonst24 mars - 22 april
Stina Pettersson och Eva Linder
 

 
Stina Pettersson
zoom

Vi är vana att bygga delar av vår verklighet genom redigerade produkter såsom tv, radio och cds. De fungerar samtidigt som markörer, som gör oss medvetna om att vi är en del av en gemensam kultur. Denna gemensamma konsumtion blir en del av vår identitet och skapar en känsla av att tillhöra ett kollektiv. Detta kollektiv, verkligt eller ej, blir tydligt i Stina
Petterssons arbeten. I sin roll som konstnär går hon medvetet in och redigerar i vår varseblivning av verkligheten och lägger fokus på publiken,det vill säga på oss själva i vår position som konsumenter.

Stina pettersson är en konstnär som är verksam i Göteborg , ursprungligen från Karlskrona och har läst på umeå konsthögskola. Hon arbetar i huvudsak med video och installation.I sina verk förhåller hon sig ofta till populärkultur och hur konsumtionen är en del av och integrerad i allas vardag.

Eva Linder

”Finnmarken” är en film som handlar om tusentals fattiga finska bönder som för 400 år sedan flyttade från östra Finland till stora skogsområden i Sverige. Kungen ville befolka hela Sverige, vilket i längden skulle ge större skatteintäkter. På vissa platser integrerades finnarna i det svenska bondesamhället snabbt. På andra håll uppstod stora problem. Svenskarna brände ner de finska nybyggena och finnarna förblev en liten isolerad grupp.

www.evalinder.com/