massma
ett galleri för samtidskonst

bilder från utställningen :