massma
ett galleri för samtidskonst

Swallowing by a Monster.

 
Simone Veil skriver i Personen och det Heliga att varje människa föds med en gudomlig instinkt om att bli behandlade rättvist och med godhet. Då människor dagligen upplever både leda, obeslutsamhet, rädsla och skam reproduceras förhoppningar om något annat i både invecklade och förenklade former.

Arbetet som presenteras på Galleri Massma är ett samarbete mellan Hans Andersson och Sanna Gabrielson, och tar sin öppning i föreställningar om döden, framtidsvisioner samt av olika troendesystem och initiationsriter.

En fragmentariserad tro på frälsning genom tid eller gud.

 Hans Anderssons verk är ofta en mix av estetiska koder, stilar och attityder. Han arbetar i varierade medier och material men ständigt med teckning. Hans konst innehåller olika lager av möjligheter, värdenivåer och anslag. Material hämtas från skilda håll som populärkultur, religion och konsthistoria. Arbetet bearbetar ofta både sin egen existens och sin egen tillkomst samtidigt som det pekar utåt.

 
Sanna Gabrielsons arbete består av upprepade försök att skapa och återskapa berättelser genom sammanblandningen och manipuleringen av bilder och objekt för att visualisera existerande och imaginära förbindelser mellan disparata verkligheter. Utgångspunkten för hennes verk är en subjektiv känsla för vissa bilder eller föremål och en vilja att rädda dem från anonymitet och glömska.

Sanna Gabrielsson
Hans Andersson