massma
ett galleri för samtidskonst

Morten Dysgaard

The area by the invisible door I og II

Morten Dysgaard udforsker med sine fascinerende filmværker konstruktionen af menneskets selvforståelse i sine mystiske tableauer og dragende narrationer, der skaber forstyrrelser i måden identiteten tænkes. Dysgaard bryder med alle rumlige og tidslige grænser og gør opmærksom på bevidsthedens illusionistiske karakter.  

Betydningslagene er mange i Dysgaards værker.  Psykologiske forhold problematiseres som jeget, duet og viet eller som det masochistiske element i den rationelle bevidstheds anskuelsesform i det nyere værk med titlen:”In the picture of an invented body”, hvor torturen som en tankekonstruktion problematiseres og rekonstrueres i et ganske faretruende perspektiv.   

Der arbejdes med narrative strukturere som forrykker betydningsdannelsen og udfordre tankens grundlæggende forståelsesform igennem dekonstrueringen. Den formode kontinuerlighed knækker og pludselig genskriver historien sig selv og billedet gendannes og genskrives i en ny kontekst. Tiden, og hukommelsen om historien bliver pludselig konfronteret af sin egen perspektivering, iscenesættelsen.

Det handler om problematikker omkring det bevidste og ubeviste. I ”The area by the invisible door” for man aldrig rigtig fornemmelsen for hvem der er i lejligheden og hvem det er der tager beslutningerne. Der udlægges en ide om, at der er nogle som overvåger andre, men hvem er de andre? Og de andre i forhold til hvem?

Det er umiddelbart umuligt at udpege en reel skurk i forhold til en helt. Selvom der ikke er en konkret person, som en mulig konspiration kan rettes imod, fornemmes konspirationen alligevel igennem filmens struktur og reference punkter til thrilleren.

Således består Dysgaards værker af et netværk af betydningsperspektiver der leder flere steder hen og gør læsningen dobbelttydig og mangfoldig. Karakteristik for Dysgaards filmværkerne er at de ikke indeholder en entydig logisk forklaring. Filmene kunne tænkes som en fler-logisk strukturform, som sætter intellektet på en enorm prøve.

http://www.mortendysgaard.dk/