massma
ett galleri för samtidskonst


Henrik Olsson


Jag ser mig själv som landskapsmålare då naturen är det centrala i målningen även om den inte är avbildad från verkligheten. Landskapet ger mig ett spelfält att föra in olika element för att skapa en spänning eller något berättande. Det kan vara ett abstrakt element eller ett konkret element som en text. Jag har gjort en del landskapsmålningar över landskap, alltså ett större område i ett land som formar och som till exempel kan tillskrivas "Jämtland" om landet är Sverige. Landskapet som sådant innehåller naturligtvis flera olika landskap i sig, till exempel berglandskap, skogslandskap, insjölandskap o.s.v. Detta gör jag ur en något ironisk synvinkel. Skall man avbilda något unikt för just det landskapet eller något som man kan finna i så gott som vilket landskap som helst? Vilket är det typiska svenska landskapet? Landskapet kan vara politiskt och symbolisera en nation. Till exempel konstruerades synen på det finska landskapet till en nationell symbol i slutet av 1800-talet. Det var ett insjölandskap sett från en hög punkt i till synes orörd vildmark för att symbolisera nationens vilda och okuvliga invånare för att stärka medborgarnas nationella tillhörighet och ta avstånd från det ryska inflytandet. Finns det en svenskhet eller är det ett konstlat begrepp?

Mitt måleri tillhör en nordisk tradition och jag finner gärna inspiration från det nordiska sekelskiftsmåleriet från sent 1800-tal då tron på måleriet var starkt. Jag ser mig som en berättande målare. Målningen kan innehålla en berättelse även om mänskliga gestalter utelämnas. Jag vill att mina målningar också skall innehålla ett koncept som ligger utanför ramen av själva måleriet, men konceptet bör inte vara för starkt då det tenderar i att ta överhanden och måleriet som medium kan förlora sin betydelse.

Henrik Olsson.

http://henrik-olsson.se